SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
5
9
6
7
Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2019 1:55:00 CH

Hoạt động thanh tra kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Thanh tra quận phối hợp với Ban tiếp công dân quận, Văn phòng HĐND & UBND quận tiếp đoàn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân (trách nhiệm tiếp công dân và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân).

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTTP ngày 13/3/2019 của Chánh Thanh tra thành phố về việc Thanh tra trực tiếp trách nhiệm Thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân (trách nhiệm tiếp công dân và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân) và lịch làm việc, Đoàn thanh tra đã tiến hành làm việc tại Ủy ban nhân dân quận 11 trong hai ngày 9/4/2019 và 10/4/2019. Đến tháng 5/2019, Đoàn đã kết thúc thời kỳ thanh tra tại UBND quận 11.

Mở Đoàn thanh tra tài chính tại Ủy ban nhân dân phường 2 vào ngày 22/5/2019. Đoàn đã thực hiện công bố kết luận thanh tra vào ngày 29/5/2019 và tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan để tiến hành cho công tác thanh tra.

 


Số lượt người xem: 1816    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA