SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
4
3
3
Tin tức sự kiện 22 Tháng Năm 2019 10:45:00 SA

Một số quy định pháp luật về thời hạn của bản sao công chứng, chứng thực

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch đều không quy định về thời hạn có hiệu lực của bản sao được công chứng, chứng thực.

Theo quy định tại Điều 77 Luật Công chứng 2014 thì Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Như vậy, về nguyên tắc, bản sao được công chứng, chứng thực có giá trị không thời hạn.

 


Số lượt người xem: 2010    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA