SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
5
9
7
Tin tức sự kiện 16 Tháng Năm 2019 4:45:00 CH

Hội nghị học tập “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Sáng ngày 15/5, Hội liên hiệp phụ nữ quận đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có các Chi hội trưởng, Chi hội phó 63 khu phố và hội viên nòng cốt 21 cơ sở hội. Thiếu tá, tiến sĩ, Giảng viên chính là ông Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công An đã đến tham dự và báo cáo tại hội nghị.

 

 

 

Ông Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công An báo cáo với hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị 05 cho các dì chị hội viên phụ nữ

Hội nghị nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị theo đúng nội dung trọng tâm chủ đề năm 2019 gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo của hội viên phụ nữ, đóng góp trí tuệ cho sự phát triển chung của Quận.

Báo cáo viên đã truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông nhấn mạnh: Việc thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông đã quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm “lấy dân làm gốc” không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề nhằm giúp các chị hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách gần dân, trọng dân, tin dân của Hồ Chí Minh. Với mong muốn qua việc học tập, quán triệt chuyên đề nhân kỷ niệm 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ nâng cao được ý thức trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 


Số lượt người xem: 2207    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA