SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
0
2
4
3
Tin tức sự kiện 02 Tháng Tư 2019 9:45:00 SA

Thanh tra quận triển khai các quy định về trách nhiệm giải trình

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Quận 11 năm 2018 – 2020 cho Thanh tra quận, cụ thể như sau: Tham mưu triển khai quy định về trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước tại quận. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan.

Thanh tra quận tiến hành triển khai quy định về trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước như sau:

Thanh tra quận đã tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành văn bản số 46/UBND-TTQ ngày 11/01/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/12/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Tổ chức lồng ghép tập huấn các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 29/8/2018 cho hơn 240 cán bộ, công chức lãnh đạo, làm công tác tiếp công dân tại các Ban, Đảng, phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường trên địa bàn quận.

Năm 2019, Thanh tra quận xây dựng bản điểm thi đua, trong đó đưa việc thực hiện các quy định về giải trình trong hoạt động công vụ làm một trong các tiêu chí chấm điểm. Theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra quận được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt, Thanh tra quận sẽ lồng ghép tiếp tục triển khai các quy định về giải trình trong Hội nghị tập huấn pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý III/2019.

Về tăng cường công tác thanh tra công vụ, công tác tiếp công dân, công tác khiếu nại, tố cáo. Ngoài việc tiến hành đoàn thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý III/2019, Thanh tra quận sẽ triển khai việc kiểm tra công vụ đột xuất (phối hợp với phòng Nội vụ), kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân quận 11 trong quý II, III/2019.

 


Số lượt người xem: 1889    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA