SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
5
5
6
7
Tin tức sự kiện 10 Tháng Tư 2019 5:20:00 CH

Tập huấn hướng dẫn khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019 - 2020

 

Ngày 08/4/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận đã tổ chức tập huấn hướng dẫn khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020 cho hơn 400 người là thành viên Ban giảm nghèo bền vững quận, 16 phường và Tổ tự quản, cộng tác viên và chuyên trách 16 phường.

Báo cáo viên Trương Văn Lương – Báo cáo viên Ban Giảm nghèo Thành phố đã phổ biến các nội dung tập huấn hướng dẫn khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020, cụ thể: Hướng dẫn lập danh sách hộ có khả năng trong chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020 và tổ chức khảo sát, rà soát; Hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, phiếu khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020; Hướng dẫn tổ chức bình nghị, công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020; Hướng dẫn khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội.

Qua buổi tập huấn, 16 phường sẽ khẩn trương tập trung vào công tác khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020 đảm bảo tiến độ thực hiện, đạt hiệu quả, chất lượng cho việc khảo sát; 16 phường thành lập Tổ công tác phường thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ khảo sát tại phường cho Cộng tác viên, Ban điều hành khu phố, Tổ dân phố. Tổ chức bình nghị đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 42/HD-BCĐCTGNBV ngày 16/3/2016 về quy trình bình nghị và công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020 của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM và Công văn số 53/BCĐCTGNBV ngày 22/3/2019 về việc hướng dẫn khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020 của Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TPHCM; đăng ký lịch bình nghị hộ nghèo, hộ cận nghèo gửi về Phòng LĐ-TB&XH để theo dõi và báo cáo về Thành phố, mời giám sát viên quận tham dự bình nghị; hồ sơ bình nghị phải được lưu trữ kỹ để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo bền vững năm 2019.

 


Số lượt người xem: 2392    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA