SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
0
0
9
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Mười 2018 9:50:00 SA

Tuyên truyền Luật An ninh mạng trên địa bàn quận năm 2018

Ngày 9/10, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Phòng Tư pháp quận tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, chiến sỹ đang công tác tại các ban đảng, HĐND, các phòng ban, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và Ủy ban nhân dân 16 phường; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật phường.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến các nội dung chính của Luật An ninh mạng mục đích nhằm thông qua công tác thông tin tuyên truyền giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội nhất là những vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng. Chỉ rõ âm mưu, thủ đoạn, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, phần tử chính trị nhằm mục đích phá hoại, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân tuần hành, biểu tình, gây rối an ninh trật tự xã hội; Tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật An ninh mạng và sự cần thiết ban hành luật nhất là những vấn đề còn gây bức xúc trong dư luận. Việc thông qua Luật An ninh mạng là nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với từng thời kỳ; cập nhật tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo nhất quán của Đảng, Nhà nước về An ninh mạng.

 


Số lượt người xem: 2219    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA