SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
7
6
6
Tin tức sự kiện 05 Tháng Mười 2018 8:30:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 4/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 phối hợp với Phòng Tư pháp quận đã tổ chức truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các chi hội Đoàn thể là người dân tộc thiểu số trên địa bàn quận với nội dung: Công tác Dân tộc tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Buổi tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, các mục tiêu quốc gia về thiên niên kỷ và chiến lược công tác dân tộc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đồng thời vận động người dân thường xuyên cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về dân tộc, tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của đồng bào để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Dân tộc.

 


Số lượt người xem: 2090    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA