SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
9
9
8
8
Tin tức sự kiện 28 Tháng Chín 2018 3:40:00 CH

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Ngày 26/9, UBND Quận 11 đã tổ chức tập huấn “Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 11 năm 2018” dành cho thành viên Ban chỉ đạo chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tổ tuyên truyền viên cấp quận, phường, các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các trường học do Quận quản lý, lực lượng thu gom rác trên địa bàn các phường 7, 11, 13, 15.

 

 

Buổi tập huấn phổ biến những nội dung về lĩnh vực quản lý chất thải rắn và kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn. Việc phân loại là bước đầu để giảm lượng chất thải phát sinh tại nguồn nhằm thực hiện tái chế, tái sử dụng; thu hồi năng lượng; giảm chôn lấp chất thải. Từ ngày 01/10/2018, chương trình thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn được triển khai tại các phường 7, 11, 13, 15 và các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các trường học do Quận quản lý. Tại các phường được triển khai, hộ gia đình sẽ thực hiện phân loại CTRSH thành: Chất thải hữu cơ và Chất thải còn lại (trong đó chất thải nguy hại được thu gom miễn phí mỗi năm 2 đợt tại phường); Dự kiến sẽ thực hiện thu gom hằng ngày đối với chất thải hữu cơ; thu gom cách ngày vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 đối với chất thải còn lại.


Số lượt người xem: 2431    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA