SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
5
4
7
9
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tám 2018 4:20:00 CH

Hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong thực hiện Quyết định 935, Quyết định 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017, Quyết định 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 và Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy”

            Ngày 2/8, Ban Thường trực UB.MTTQVN quận đã tổ chức hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU, Quyết định 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017, Quyết định 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 và Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy”

Đến tham dự hội nghị có ông Lý Ngọc Thạch - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UB.MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; ông Đào Thanh Long - Ủy viên thường vụ quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận 11.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Thanh Long - Ủy viên thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận 11 nhấn mạnh “Trong thời gian qua, chúng ta có thể thấy rõ sự quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đề cao vai trò làm chủ của nhân dân, trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy nhân dân làm trung tâm để phục vụ và Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương thông qua việc ban hành, triển khai các quyết định, quy định cụ thể để thực hiện trên địa bàn thành phố nhằm có sự thống nhất, nhất quán chung, vấn đề này đã tạo ra những thuận lợi cơ bản cũng như đòi hỏi sự năng động, nhạy bén, am hiểu pháp luật và khả năng nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình của Ban Thường trực UB.MTTQVN, Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường trong quá trình triển khai, giám sát việc thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, qua đó vừa tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền địa phương, vừa phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ sở”.

Ông Đào Thanh Long - Ủy viên thường vụ quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam quận 11 phát biểu khai mạc hội nghị

Qua thời gian thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, trên cơ sở nội dung các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực UB.MTTQ thành phố, Ban Thường trực UB.MTTTQ quận cũng đã xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện trong hệ thống, tổ chức các lớp tập huấn trong cán bộ Mặt trận phường và Ban công tác Mặt trận khu phố, nhìn chung các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt khá đồng bộ và sâu rộng; tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn quận.

Tuy nhiên, qua công tác nắm bắt tình hình và việc triển khai thực hiện của một số đơn vị, Ban Thường trực UB.MTTQ quận cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số Ban Thường trực UB.MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường cũng như cán bộ, đoàn viên, hội viên và Ban công tác Mặt trận khu phố nhận thức, tiếp thu chưa thật sâu kỹ, chưa nắm chắc ý nghĩa, nội dung, phương thức, quy trình thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy; Vai trò chủ động của Ban Thường trực UB.MTTQ phường chưa thể hiện rõ trong việc tham mưu với Cấp ủy trong lựa chọn các vấn đề để thực hiện, nhất là chưa chủ động trong việc tham mưu, tổ chức các hội nghị gặp gỡ giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân ở địa phương; Công tác nắm bắt tình hình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tuy được thực hiện khá tốt nhưng việc đeo bám kết quả giải quyết của chính quyền để trả lời, thông tin đến người dân chưa được thực hiện tốt, hầu như chỉ là gửi công văn hoặc trao đổi miệng là chính; Việc triển khai công tác giám sát còn lúng túng, nhất là cấp cơ sở; kỹ năng giám sát vẫn còn hạn chế, việc lựa chọn nội dung đối tượng giám sát chưa thật sự phù hợp; phương pháp thực hiện còn đơn điệu. Việc theo dõi kết quả, thông báo của đơn vị chủ thể đối với đối tượng được giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được chú ý. Một số đơn vị thực hiện việc giám sát với tâm lý chưa thật sự tự tin và cũng có đơn vị được giám sát vẫn còn tâm lý đối phó, hình thức, chưa thật sự coi trọng việc được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, đã có 09 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận của các tổ chức chính trị - xã hội quận, đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các quyết định ở địa phương, đơn vị đồng thời kiến nghị một số vấn đề nhằm giúp cơ sở thực hiện có hiệu quả các quy định, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

          Phát biểu với hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật UB.MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường trực UB.MTTQ quận trong triển khai, quán triệt, xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận, phường và các tổ chức chính trị - xã hội và kịp thời tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm nắm bắt thông tin hai chiều, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời giới thiệu một số mô hình, cách làm hiệu quả các các đơn vị bạn.


Số lượt người xem: 2784    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA