SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
9
1
5
9
Tin tức sự kiện 18 Tháng Sáu 2018 9:55:00 SA

Tập huấn công tác Bình đẳng giới

Ngày 14/6, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã diễn ra tập huấn Luật Bình đẳng giới, một số vấn đề về giới, bình đẳng giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình cho các đối tượng là chuyên trách Bình đẳng giới; đoàn viên, thanh niên 16 phường, thu hút 100 người tham dự. Báo cáo viên là ông Nguyễn Hiệp Trí – Tiến sĩ Tâm lý học thuộc Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về các chính sách thực hiện Luật Bình đẳng giới, nâng cao năng lực, nhận thức về bình đẳng giới cho lực lượng đoàn viên, thanh niên; từ đó tạo sự chuyển biến tích cực thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong mối quan hệ giữa nam và nữ, trong gia đình và xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình đến với lực lượng đoàn viên, thanh niên; qua đó tạo sự nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới trong gia đình, ngăn chặn tình trạng xảy ra bạo lực trong gia đình. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với gia đình và xã hội; thể hiện sức trẻ, tính tiên phong của từng cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền sâu rộng đến với mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm thực chất bình đẳng giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

 


Số lượt người xem: 1913    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA