SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
4
9
2
4
Tin tức sự kiện 21 Tháng Năm 2018 3:00:00 CH

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Ngày 18/5, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, để tiếp tục thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quận 11 đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng chính quyền vững mạnh; kết hợp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Luận - Bí thư Quận ủy đề nghị cấp ủy các cơ sở căn cứ nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, đấu tranh, kịp thời xử lý, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 


Số lượt người xem: 1925    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA