SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
6
9
1
Tin tức sự kiện 16 Tháng Giêng 2018 3:10:00 CH

Quận 11 triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày 11/01, Chủ tịch UBND quận – Trần Thị Bích Liên đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND quận năm 2018. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND quận, ủy viên UBND quận, thường trực HĐND quận, lãnh đạo các Ban đảng Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quận, lãnh đạo các đơn vị, các Trung tâm.

 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận báo cáo, thông tin các nội dung của kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của UBND quận năm 2018; qua ý kiến phát biểu của các thành viên dự Hội nghị, Chủ tịch UBND quận - Trần Thị Bích Liên cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và chương trình công tác năm 2018. Đồng thời, bà yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 16 phường tập trung thực hiện các nội dung sau:

-   Theo dõi, tham mưu cho UBND quận triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh theo kết Luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội, tập trung triển khai công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và Đề án tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

-   Xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018.

-   Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc chi ngân sách của các đơn vị, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

-   Xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, chỉ thị 22/CT-UBND của UBND thành phố về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè.

-   Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt năm chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”.

-   Tập trung đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4, trên các lĩnh vực, phấn đấu 80% thủ tục áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của tổ chức, người dân đến UBND 16 phường. Kiểm tra chặt chẽ tình hình tiếp nhận, trả hồ sơ hành chính, tình hình thực hiện thư xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn của các đơn vị.

-   Theo dõi, đề xuất giải pháp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018

1.                       Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định năm 2010) tăng 4% trở lên, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 14% trở lên so với năm 2017.

2.                       Thành lập 1.277 doanh nghiệp; trong đó, từ nguồn tự nhiên là 683 doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh chuyển sang là 594 doanh nghiệp.

3.                       Hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận năm 2018; thu ngân sách nhà nước là 1.104 tỷ đồng; trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 595 tỷ đồng, thu và chi thường xuyên ngân sách quận là 714 tỷ đồng, tăng 7,7% so thực hiện năm 2017.

4.                       Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp đạt tỷ lệ theo quy định.

5.                       Huy động trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi được học mẫu giáo từ 98% trở lên, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học.

6.                       Số hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa trên 85%; nâng cao chất lượng hoạt động phường văn minh đô thị tại 16 phường; phấn dấu 63/63 khu phố đạt khu phố văn hóa; 11/11 chung cư phấn đấu giữ vững danh hiệu chung cư văn hóa; 2/2 Ký túc xá và 1/1 công viên đạt chuẩn văn hóa.

7.                       Tỷ lệ cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 90% trở lên.

8.                       Phấn đấu 84% người dân trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.

9.                       Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 10.000 lao động; trong đó có 10% lao động có việc làm ổn định.

10.                     Hoàn thành chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2018 (trước thời hạn 2 năm).

11.                     Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự; tăng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự cao hơn năm 2017 và không thấp hơn chỉ tiêu Công an thành phố giao, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 90% trở lên; giải quyết thỏa đáng tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; không để ùn tắc giao thông xảy ra.

12.                     Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2018.


Số lượt người xem: 2403    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA