SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
3
7
6
Tin tức sự kiện 19 Tháng Bảy 2017 3:00:00 CH

Các văn bản liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng

Luật Xây dựng 2014.

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 18/6/2014 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Công văn số 8882/SXD-CPXD ngày 19/6/2017 của Sở Xây dựng giải đáp thắc mắc của Ủy ban nhân dân Quận 10 về giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Công văn số 3818/UBND-ĐT ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố nêu ý kiến hướng dẫn về việc xây dựng trên đất trống không phù hợp quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 


Số lượt người xem: 2604    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA