SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
1
3
0
4
Tin tức sự kiện 07 Tháng Tám 2017 4:20:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 7 năm 2017

a) Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá cố định 2010) thực hiện tháng 7 đạt 745 tỷ đồng, tăng 2,58% (+18 tỷ đồng) so với tháng trước, lũy kế 7 tháng đạt 4.654 tỷ đồng, tăng 4,40% (+196 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 7 đạt 1.147 tỷ đồng, giảm 0,89% (-10,33 tỷ đồng) so với tháng trước, lũy kế 7 tháng đạt 7.742 tỷ đồng, tăng 14,27% (+966,72 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

Tập trung triển khai Kế hoạch vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp, trong tháng đã vận động 15 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp, lũy kế 7 tháng đã vận động 37 hộ kinh doanh cá thể chuyển thành loại hình doanh nghiệp.

Hoàn thành công tác tốt công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 đối với khối cá thể, tính đến ngày 30/7/2017 đã điều tra 10.139 hộ, đạt tỷ lệ 99,51% (10.139/10.189).

b) Về ngân sách Nhà nước: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện tháng 7 là 121,9 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 7 tháng là 683,7 tỷ đồng, đạt 58,89% dự toán năm (683,7/1.161 tỷ đồng), trong đó thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh thực hiện tháng 7 là 57,5 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 7 tháng là 354,3 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán năm (354,3/680 tỷ đồng).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện tháng 7 là 98 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng là 660 tỷ đồng, đạt 56,8%  dự toán năm (660/1.161 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 7 là 61 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng là 395 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 63% so với dự toán năm (395/626,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 7 là 44,5 tỷ đồng, ước thực hiện 7 tháng là 280 tỷ đồng, đạt 44,7% so với dự toán năm (280/626,3 tỷ đồng).

Tổng nợ thông thường tính đến ngày 30/6/2017 là 89,7 tỷ, chỉ đạo tiếp tục tập trung các giải pháp như ban hành thông báo, cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hóa đơn,...để kéo giảm nợ đọng thuế.

Tiếp Đoàn kiểm toán nhà nước về kiểm toán chi ngân sách thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản niên độ năm 2016.

 

 


Số lượt người xem: 2398    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA