SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
7
7
2
7
Tin tức sự kiện 16 Tháng Sáu 2017 9:10:00 SA

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ lãnh đạo Công an quận 11

Vừa qua, tại Hội trường Công an quận đã tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng là các cán bộ chỉ huy, cán bộ quy hoạch công an quận 11.

Nội dung bồi dưỡng với 04 chuyên đề: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”,  bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Một số vấn đề cơ bản đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - văn hóa trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

 

 

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng

Lớp tập huấn nhằm quán triệt những quan điểm của Đảng và nhà nước trong thời kỳ mới về chiến lược quốc phòng và an ninh, kinh tế đối ngoại, về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc quán triệt những nội dung cơ bản này giúp đội ngũ cán bộ chỉ huy trẻ, đội ngũ công an quận triển khai thực hiện ở địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Số lượt người xem: 2268    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA