SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
4
9
0
8
Tin tức sự kiện 09 Tháng Sáu 2017 2:05:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính 6 tháng đầu năm 2017

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 6 tháng đạt 3.912 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất - thương mại dịch vụ (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 6 tháng đạt 6.622 tỷ đồng tăng 14,7% so với  cùng kỳ.  

Triển khai thực hiện tổng điều tra kinh tế trên địa bàn quận 11 năm 2017. Thực hiện kế hoạch sắp xếp hoạt động các điểm kinh doanh thời vụ; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định thị trường. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp trên địa bàn quận năm 2017, kế hoạch tổ chức triển khai công tác chấn chỉnh sắp xếp các điểm khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận, kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn quận năm 2017, kế hoạch vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế quận năm 2017. Tổ chức Hội nghị đối thoại “Giới thiệu các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” với sự tham gia của 186 doanh nghiệp trên địa bàn. Báo cáo kết quả rà soát lại quy hoạch chợ truyền thống và định hướng phát triển chợ truyền thống trên địa bàn quận đến năm 2020; báo cáo tổng kết 10 năm (2006-2016) việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn quận 11.

2. Về ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng 580,5 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm (580,5/1.161 tỷ đồng), bằng 98% so với cùng kỳ (570/593,6 tỷ đồng); trong đó, thu thuế công thương nghiệp là 310 tỷ đồng, đạt 45,6% so với dự toán năm (310/680) tỷ đồng).

Thu ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng 345 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm (345/626,3 tỷ đồng), tăng 18,7% so với cùng kỳ (345/290,5 tỷ đồng).

Chi ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng 260 tỷ đồng, đạt 41,5% dự toán năm (260/626,3 tỷ đồng), bằng 98,4% so với cùng kỳ (260/264 tỷ đồng).

Phân bổ, giao dự toán và công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn quận đảm bảo theo đúng thời gian quy định của Luật Ngân sách. Thực hiện công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2016 và báo cáo kết quả thẩm định đối với các đơn vị thuộc quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Công khai quyết toán ngân sách quận phường năm 2016. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cho Ủy ban nhân dân 16 phường. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Tình hình thực hiện bán – chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; tính từ đầu năm đến kỳ báo cáo, đã bán 10 mặt bằng với số tiền 72,3 tỷ đồng. Hiện đang tạm dừng việc thực hiện theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg chờ quy định mới.


Số lượt người xem: 2560    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA