SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
5
5
3
8
Tin tức sự kiện 11 Tháng Năm 2017 3:10:00 CH

Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Quận 11

Ngày 28 tháng 4 năm 2017,  Ủy ban nhân dân Quận 11 đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn Quận 11.

Lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 được Bộ Tư pháp xác định là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động.

            Các nội dung cụ thể cần theo dõi, đánh giá thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định 59/2012/NĐ-CP, trong đó chú trọng, xem xét đánh giá về: Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật; Trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực được lựa chọn để kịp thời chủ động đề xuất, kiến nghị ban hành thủ tục hành chính mới; Tình hình tuân thủ pháp luật khi áp dụng trên thực tiễn


Số lượt người xem: 2396    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA