SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
5
4
7
Tin tức sự kiện 04 Tháng Năm 2017 10:10:00 SA

Thành phố ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý

Ngày 20/4/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND về Ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng nguồn vốn Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý.

+ Về phạm vi ủy quyền:

Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư (nhóm C) sử dụng các nguồn vốn bố trí chung; vốn bố trí từ số vượt thu tiền sử dụng đất hàng năm của quận, huyện; vốn bố trí từ nguồn bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của quận, huyện theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; vốn bố trí xây dựng nông thôn mới; vốn phòng chống lụt bão; vốn phân cấp có mục tiêu (từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố) để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, chống ngập và nạo vét sông, kênh rạch; vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các quận, huyện đầu tư trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường, xã, thị trấn và vốn hỗ trợ có mục tiêu khác.

+ Về điều kiện ủy quyền:

Việc quyết định chủ trương đầu tư phải tập trung cho các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của quận, huyện, các dự án phục vụ an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân ở địa phương. Việc bố trí và sử dụng phải theo thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 còn thiếu vốn; bố trí vốn để hoàn vốn những dự án đã được ứng trước; bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, đang thực hiện dở dang giai đoạn 2011 – 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 – 2020; bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, chuẩn bị đầu tư.

+ Về thời hạn ủy quyền: Từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền tại Quyết định này.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2017.


Số lượt người xem: 3388    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA