SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
5
2
4
6
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tư 2017 4:05:00 CH

Công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Vừa qua, ngày 07/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 342/TTg-V.I về tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do trong quá trình thực hiện những nội dung theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và một số văn bản liên quan có một số điểm chưa thống nhất, chưa chặt chẽ, dễ gây thất thoát tài sản nhà nước nên Bộ Tài chính đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đã chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định nói trên trong thời gian qua ở Bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07 tháng 3 năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản số 1313/UBND-KT ngày 15 tháng 3 năm 2017, có ý kiến chỉ đạo: Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện nghiêm túc thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Giao Thường trực Ban chỉ đạo 09 chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Công văn số 326/UBND-VP ngày 23 tháng 3 năm 2017, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung như sau: Tạm dừng việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; Hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản, cung cấp hồ sơ để người mua thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với các mặt bằng nhà đất đã thực hiện xong thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và nộp tiền vào ngân sách theo quy định; Rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các mặt bằng đã được thành phố phê duyệt phương án, các mặt bằng kiến nghị bổ sung vào phương án nhưng chưa bán.

 


Số lượt người xem: 2542    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA