SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
8
7
9
4
Tin tức sự kiện 24 Tháng Ba 2017 9:35:00 SA

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin đã hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 Phường tăng cường lồng ghép các nội dung của Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hoạt động tuyên truyền của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; kết hợp vào tuyên truyền vận động xây dựng văn hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em hướng tới mục tiêu gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

 Cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc duy trì ổn định tỷ số giới tính khi sinh và nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sau sinh; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân; không kết hôn sớm và không kết hôn cận huyết thống, để giảm tối đa tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Lồng ghép và kết hợp các nội dung của Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 vào trong các hoạt động của Đề án. Lồng ghép vào các hoạt động thường xuyên của công tác gia đình nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, chăm lo rèn luyện sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; và nghiêm cấm các dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi nhằm hướng đến ổn định tỷ số giới tính khi sinh.

Qua công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật về dân số, kế hoạch hoá gia đình của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm các hình thức dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính thai nhi khi sinh; sinh sản tự nhiên – không lựa chọn giới tính thai nhi, nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 


Số lượt người xem: 2327    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA