SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
9
0
5
9
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2017 9:15:00 SA

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự quận - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2016 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ tư lệnh Thành phố, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận. Các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác GDQPAN được triển khai đồng bộ từ quận đến cơ sở. Trong năm 2016, thành viên Hội đồng GDQPAN các cấp tích cực tham mưu chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch GDQPAN. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị

Trong báo cáo tham luận của UB.MTTQVN Quận 11 về công tác phối hợp và tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho các vị chức sắc chức việc các tôn giáo đã nhận định: “Xác định rõ tầm quan trọng về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, năm 2016 vừa qua, MTTQVN quận đã tổ chức 09 lớp giáo dục kiến thức quốc phòng cho 123 đối tượng, cử 20 vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tham gia 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh của Thành phố, quận 11 có Thượng tọa Thích Duy Trấn – Trụ trì chùa Liên Hoa đạt loại giỏi. Bên cạnh đó MTTQ quận cũng quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ở cơ sở. Những yếu tố như xung đột tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền… là mầm mống đe dọa an ninh chính trị. Do đó, chúng ta làm tốt công tác đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các vi chức sắc, chức việc trong các tôn giáo đóng trên địa bàn quận chính là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và hành động đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác GDQPAN trong năm 2017 là tiếp tục kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp; bồi dưỡng, GDQPAN cho các đối tượng theo phân cấp; nâng cao chất lượng GDQPAN cho học sinh, sinh viên, chức sắc chức việc tôn giáo…; tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN bằng nhiều hình thức… Trong đó, các cơ quan, ban ngành cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch GDQPAN năm 2017; triển khai thực hiện nghiêm công tác GDQPAN cho các đối tượng; đặc biệt là đổi mới cách tiếp cận trong giáo dục, tuyên truyền quốc phòng an ninh đối với chủ doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo; tăng cường kiểm tra hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp; bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên.

 


Số lượt người xem: 2528    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA