SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
8
3
7
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2017 4:35:00 CH

Tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức buổi tập huấn Tổng điều tra kinh tế cho các đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế quận, tổ thường trực Ban chỉ đạo quận, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế 16 phường.

Buổi tập huấn đã nâng cao nghiệp vụ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và đáp ứng kỹ năng  đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của cơ sở, của lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn Thành phố, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia.

Quang cảnh buổi tập huấn.

 


Số lượt người xem: 2612    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA