SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
1
8
6
5
Tin tức sự kiện 02 Tháng Ba 2017 10:10:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 02 năm 2017

1. Về kinh tế: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 2 là 684 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 1.321 tỷ đồng, tăng 4,38% (+55 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ (theo giá so sánh 2010) thực hiện tháng 2 là 1013 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 2130 tỷ đồng, tăng 14,80%  (+274,7 tỷ đồng) so cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

Trong 2 tháng đầu năm, có 60 doanh nghiệp thành lập mới (Trong đó vận động 1 hộ kinh doanh lên doanh nghiệp), (đạt 12% so với chỉ tiêu cả năm). Triển khai ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh với các tiểu thương chợ Bình Thới.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 2 là 88 tỷ đồng, lũy kế là 220 tỷ đồng, đạt 19% dự toán năm (220/1.161 tỷ đồng), tăng 23,72% so với cùng kỳ (Trong đó thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện tháng 2 là 51 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng là 125,5 tỷ đồng, đạt 18,46% so với dự toán năm (125,5/680 tỷ đồng), tăng 16,37% so với cùng kỳ). Thu ngân sách quận trong tháng là 46,9 tỷ đồng, lũy kế là 150 tỷ đồng, đạt 18% dự toán năm. Chi ngân sách quận thực hiện tháng 2/2017 là là 38,1 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 2 tháng là 117 tỷ đồng, đạt 18,7% so với dự toán năm (117/626,3 tỷ đồng).

Tập trung nhiều giải pháp tích cực để kéo giảm nợ đọng thuế; tiến hành rà soát, phân loại, lập danh sách các doanh nghiệp nợ đọng để Hội đồng xử lý nợ đọng thuế tiếp xúc, đôn đốc thu hồi.

 


Số lượt người xem: 2344    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA