SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
8
4
8
5
Tin tức sự kiện 09 Tháng Ba 2017 1:55:00 CH

Những điểm mới của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 03/3/2017, trong đó quy định cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mở rộng thêm 05 trường hợp như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014.

2. Đất được giao không đúng thẩm quyền.

3. Diện tích đất tăng thêm so với Giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

4. Đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau.

5. Trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên.

Ngoài ra, ngày 23/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1674/STNMT-BTTĐC về xử lý chuyển tiếp khi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 3 năm 2017. Theo đó, tại Điều 5 có quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: “Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt và không áp dụng theo quy định của Nghị định này”.

Như vậy, đối với các dự án mà đến ngày 03 tháng 3 năm 2017 chưa có quyết định thu hồi đất cũng như chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

 


Số lượt người xem: 3184    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA