SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
4
5
5
2
Tin tức sự kiện 21 Tháng Hai 2017 9:45:00 SA

Quận 11 triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016 - 2020

Vừa qua, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp, phòng Y tế, phòng Giáo dục và Công an Quận 11 đã xây dựng Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận từ năm 2016 đến năm 2020.

Theo đó, các đơn vị sẽ tổ chức những hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị trí của gia đình; về phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức tiền hôn nhân, giới tính, tình dục, sức khỏe sinh sản; tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và người gây bạo lực gia đình. Đẩy mạnh giáo dục, cung cấp cho các thành viên gia đình về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình; kỹ năng làm cha, mẹ, tổ chức đời sống gia đình, bảo vệ trẻ em, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình.

Trong các mục tiêu của kế hoạch cũng nhằm bảo đảm cho các hộ gia đình được tiếp cận dịch vụ y tế, xã hội cơ bản ở mức tối thiểu về thông tin, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch. Ưu tiên cho gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình ở phường nghèo, khu vực đông hộ gia đình người nhập cư và người lao động. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ gia đình cấp thiết cho các gia đình ở đô thị như bác sĩ gia đình, tư vấn, chăm sóc gia đình, giúp việc nhà, gia sư; các dịch vụ xã hội trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Chú trọng đến loại hình dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình, nhà giữ trẻ cho công nhân, mô hình chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi.


Số lượt người xem: 2800    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA