SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
6
9
1
2
Tin tức sự kiện 23 Tháng Giêng 2017 3:55:00 CH

Đoàn kết để thắng lợi – Bài phỏng vấn Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 - Trần Thị Bích Liên

Phóng viên : Thưa đồng chí, đồng chí nhận định như thế nào về năm 2016?

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận: Năm 2016 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước với nhiều sự kiện trọng đại, nổi bật như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI. Bên cạnh đó, năm 2016 cũng là năm của những khó khăn nối tiếp khó khăn. Khó khăn đến từ tình hình kinh tế thế giới, trong nước; khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; trật tự an toàn xã hội…

 

Bà Trần Thị Bích Liên – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11. 

Phóng viên : Với cương vị là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11, đồng chí đã làm gì để giúp quận 11 vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2016?

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận: Để quận 11 đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2016, đó là thành quả của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận 11, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, và với quyết tâm cao đã sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

Ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo của cấp Ủy, chỉ đạo điều hành của Chính quyền quận 11 được đổi mới theo hướng quyết liệt, toàn diện, hiệu quả. Thể hiện rõ trong việc rà soát, bổ sung quy chế làm việc, chú trọng phân công công tác theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ quy trình”. Liên tục đề ra những chủ trương, quyết định cả về định hướng, cả về giải quyết những vấn đề cụ thể nhằm thúc đẩy tinh thần cải cách trong bộ máy Chính quyền, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân quận.

Bám sát, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị quyết, Kết luận của Quận ủy về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, tôi đã cùng tập thể thành viên Ủy ban nhân dân quận xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội, ngân sách và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận năm 2016 với 6 nhóm công tác trọng tâm, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 7.983 tỷ đồng, tăng 4,49%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.153,4 tỷ đồng; đạt 125,5% dự toán (cao nhất so với các giai đoạn trước đây). Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nổi bật là, tập trung hoàn thành các quy hoạch chung của quận; tăng cường cải tạo, chỉnh trang đô thị, các công trình, dự án trọng điểm của quận còn tồn đọng, chậm tiến độ của các năm trước cần tập trung triển khai thực hiện ngay như: đã thực hiện hoàn tất công tác di dời, tái bố trí tiểu thương vào chợ Bình Thới mới; cải tạo, chỉnh trang mở rộng đường Xóm Đất; nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp; dự án 5,8 ha Đầm Sen… quan tâm đầu tư cho giáo dục, xây dựng, sửa chữa các trường học, đầu tư trang thiết bị cho y tế, phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận và các Trạm Y tế được nâng dần lên; quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh công tác trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; thực hiện công tác quy hoạch và công khai quy hoạch; thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách và Nhân dân trên địa bàn; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch thực hiện năm 2016. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản với các biện pháp hỗ trợ phù hợp theo từng chiều thiếu hụt; tổ chức tốt các hoạt động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Vì thành phố Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của quận, trong đó tập trung kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện công bố đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa tại quận, đẩy mạnh chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; trong đó, chỉ đạo triển khai và vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ cá thể và thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, thủ tục cấp phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường, tăng cường sử dụng văn bản điện tử… chỉ đạo xây dựng và triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI); thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân của tập thể Ủy ban nhân dân quận và các phòng ban, đơn vị có liên quan; tập trung chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, các quyết định đã có hiệu lực thi hành còn tồn đọng kéo dài, chỉ đạo xử lý các phản ánh của người dân qua đường dây nóng của lãnh đạo thành phố, đảm bảo theo đúng quy định, không để xảy ra điểm nóng, những vụ việc khiếu nại đông người trên địa bàn quận.

Xác định công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện, do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quyết liệt chỉ đạo kéo giảm các loại tội phạm, nâng chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn, phòng chống các loại tội phạm; triển khai và đã thực hiện việc lắp đặt hệ thống camera đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận ở 16 phường; chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập phòng chống khủng bố trên địa bàn quận.

 

Phóng viên: Trong công tác chỉ đạo điều hành trong năm 2016, điều gì mà đồng chí còn băn khoăn, trăn trở?

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận: Điều mà tôi trăn trở là mặc dù các dự án được Nghị quyết Đảng bộ quận đề ra, được đưa vào kế hoạch năm của quận và tập trung chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện chưa đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra… do có những nguyên nhân về thủ tục, về cơ chế chính sách, lĩnh vực đầu tư có nhiều thay đổi. Công tác an toàn giao thông, quản lý trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, rác thải, nước thải tuy có tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện song chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên trong năm, việc thực hiện thư xin lỗi của quận khi giải quyết hồ sơ trễ hạn của công dân cũng còn. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, chất lượng hiệu quả công việc ở một số bộ phận, một số công chức chưa cao, văn hóa ứng xử trong giao tiếp, giải quyết công việc còn nhiều hạn chế.

 

Phóng viên: Thưa đồng chí, vậy trong năm 2017, để quận 11 tiếp tục phát triển ổn định, Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 sẽ làm gì?

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận: Năm 2017, Quận ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11 xác định là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xác định mục tiêu tổng quát là: Nâng cao chất lượng tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác phát triển và chỉnh trang đô thị, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách đạt hiệu quả cao. Tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 09 nhóm giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội của quận trong năm 2017.

 

Phóng viên: Trước thềm năm mới – Xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí có nhắn gửi điều gì tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân quận nhà?

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận: Chúng ta đang bước vào giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thành phố, quận 11 bước vào một chặng đường mới với rất nhiều khó khăn trước mắt. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận 11 phải đoàn kết, quyết tâm; từng cán bộ, công chức, viên chức phải đề cao tinh thần trách nhiệm, thực thi đạo đức công vụ, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, đổi mới trong tư duy và cả hành động; lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, vì Nhân dân mà ra sức phục vụ. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, gần dân, những thành quả mà chúng ta đạt được trong năm 2017 sẽ khả quan và tươi sáng hơn. Chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có công với đất nước; các đồng chí cách mạng lão thành; cán bộ, công chức, viên chức, các chiến sĩ Lực lượng vũ trang và Nhân dân quận nhà năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.

 

 

Số lượt người xem: 3713    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA