SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
8
5
7
9
Tin tức sự kiện 16 Tháng Mười Một 2016 3:05:00 CH

Tình hình kinh tế - tài chính tháng 10 năm 2016

a) Về kinh tế:

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 10 là 701,7 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng là 6.520 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện tháng 10 là 1.085 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 9.803 tỷ đồng, tăng 14,21% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).

b) Về ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10 là 91,6 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng là 960,9 tỷ đồng; đạt 104,56% dự toán năm (tăng 36,11% so với cùng kỳ) (Trong đó, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện tháng 10 là 53,4 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng là 476,6 tỷ đồng; đạt 92,19% dự toán năm (476,6/517 tỷ đồng), tăng 17,93% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng cao là do thu tiền sử dụng đất (đạt 281% dự toán năm), thu tiền thuê đất (đạt 223% dự toán năm), một số doanh nghiệp trọng điểm số thuế nộp tăng cao so với cùng kỳ như: Chi nhánh Khải Hoàn Apartment Hotel (tăng 17 lần), Cty CP TM-ĐT ViNaTaBa (tăng 10 lần), Cty TNHH phát triển phần mềm VNG (tăng 3 lần), Cty TNHH MTV Bột tinh Ninh Thuận (tăng 5,1 lần)…), ước thực hiện cả năm đạt 1.099,59 tỷ đồng (đạt 119,65% dự toán năm, tăng 29,75% so với năm 2015). Chi ngân sách quận thực hiện tháng 10 là 49 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng là 440 tỷ đồng, đạt 79% so với dự toán năm (440/556,623 tỷ đồng).

Nợ đọng thuế đến ngày 31/9/2016 là 157,339 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2015; trong đó, nợ khó thu là 58,374 tỷ đồng; nợ chờ xử lý là 9,63 tỷ đồng; nợ thông thường là 89,3 tỷ đồng (Trong số nợ thông thường 89,3 tỷ đồng có 50,8 tỷ đồng khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: Công ty Đại Phát Thịnh nợ 21,8 tỷ đồng (đã chuyển hồ sơ Công an xử lý), Công ty Hừng Sáng nợ 4,3 tỷ đồng (đang áp dụng hình thức cưỡng chế hóa đơn), tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn nợ trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà trên địa bàn quận là 24,7 tỷ đồng; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3,7 tỷ đồng (đạt 75,51% dự toán năm).

 


Số lượt người xem: 2500    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA