SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
2
8
5
8
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười 2016 1:15:00 CH

Hội nghị chuyên đề “Vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc các cấp với Cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”

Trong những năm qua, tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là ở cơ sở tiếp tục được tăng cường, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu và nhiệm vụ của Mặt trận. Ủy ban Mặt trận các cấp được củng cố và mở rộng, thu hút thêm nhiều thành viên mới, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, có tín nhiệm về năng lực, phẩm chất đạo đức, nhất là trong các tôn giáo, dân tộc, doanh nghiệp và người ngoài Đảng.

Thực hiện chương trình kế hoạch phối hợp chung của Cụm thi đua 01 (gồm quận 01, 03, 05, 10, 11 và Tân Bình); Vừa qua, tại Phòng họp Ban chấp hành Quận ủy quận 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB.MTTQVN) Cụm thi đua 01 đã phối hợp để tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò tham mưu của Mặt trận Tổ quốc các cấp với Cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao”.

Đến tham dự với Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên, Chủ tịch UB.MTTQVN thành phố; bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN thành phố; ông Nguyễn Dũng Hùng – Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo UB.MTTQVN thành phố. Đại diện Thường trực Quận ủy quận 01 có bà Hoàng Thị Tố Nga – Phó Bí Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Văn Trãi – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 03; ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 11 và đại diện Ban Thường trực UB.MTTQVN các quận trong cụm.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến cho Hội nghị chuyên đề.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận thì bên cạnh nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác của Mặt trận cấp trên, Mặt trận các cấp phải tăng cường thực hiện vai trò tham mưu cho cấp Ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đồng thời tham mưu cho cấp Ủy kiểm tra các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Ngô Văn Luận – Bí thư Quận ủy quận 11 phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên đề.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Năng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sự quan tâm chỉ đạo của cấp Ủy, sự phối hợp của chính quyền đối với hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở; đồng thời lưu ý một số vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận, nhất là trong công tác tham mưu kịp thời với cấp Ủy, phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền vận động, củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Ông Nguyễn Hoàng Năng – Thành uỷ viên, Chủ tịch UB.MTTQVN thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị chuyên đề.

 


Số lượt người xem: 3475    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA