SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
8
3
8
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Mười 2016 11:05:00 SA

Tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng năm 2016

1. Về kinh tế:

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng về kinh tế, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện trong 9 tháng đạt 5.919 tỷ đồng; tăng 6,18% so với cùng kỳ (trong đó, các ngành có mức độ tăng cao so với cùng kỳ như: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5,82%; sản xuất trang phục tăng 9,13%; chế biến giấy và sản phẩm từ giấy tăng 9,92%) (chỉ tiêu tăng 4% trở lên); giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) trong 9 tháng đạt 8.767 tỷ đồng; tăng 15,1% so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14% trở lên).

Hoàn tất công tác sắp xếp tiểu thương vào chợ Bình Thới mới; đưa chợ mới vào hoạt động ổn định. Tổ chức họp mặt, tiếp xúc, đối thoại, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận. Đồng thời triển khai điều tra khảo sát nắm lại danh sách các hộ kinh doanh cá thể sử dụng trên 10 lao động để vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Triển khai Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân quận kiểm tra việc thực hiện quy hoạch về kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn quận.

2. Về ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng 869/919 tỷ đồng; đạt 94,6% dự toán năm (tăng 42,42% so với cùng kỳ) (hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình Chỉnh trang, mở rộng đường Xóm Đất và dự án xây dựng mới trường Tiểu học Âu Cơ; triển khai thực hiện chi trả tiền bồi thường và nhận bàn giao mặt bằng của 12/13 hộ dân thuộc dự án Cải tạo mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp; tiến hành niêm yết công khai ra dân và phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng mới trụ sở Ban chỉ huy quân sự quận). Thu ngân sách quận 9 tháng 440/556,623 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 79% so với dự toán năm, (giảm 6,62% so với cùng kỳ). Chi ngân sách quận 9 tháng 415/556,623 tỷ đồng; đạt 74,6% so với dự toán năm (tăng 18,7% so với cùng kỳ); đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi cho đầu tư. 

Nợ đọng thuế đến ngày 31/8/2016 là 156 tỷ đồng; tăng 1,9% so với cuối năm 2015; chiếm 16,97% so với chỉ tiêu pháp lệnh năm 2016. Trong đó, nợ khó thu là 107 tỷ đồng (chiếm 68,58 % tổng nợ đọng), nợ thông thường là 49 tỷ đồng (chiếm 31,41% tổng nợ đọng).

Tiến độ bán nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg: đã bán 9 địa chỉ nhà đất với số tiền 68,2 tỷ đồng.

 


Số lượt người xem: 2740    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA