SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
0
3
1
4
Tin tức sự kiện 11 Tháng Tám 2016 2:30:00 CH

Công bố Quyết định thanh tra tài chính tại UBND phường 5 - quận 11

Vừa qua, Đoàn Thanh tra gồm 05 thành viên do bà Nguyễn Thị Thanh Chung - Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng Đoàn đã công bố Quyết định thanh tra tài chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 5 - quận 11. Ông Bùi Quang Tuyến - Phó Chánh Thanh tra quận làm nhiệm vụ giám sát Đoàn Thanh tra.

Tiếp Đoàn Thanh tra, tại Ủy ban nhân dân phường 5 có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Tổ tài vụ (Kế toán, Thủ quỹ), Chủ tịch Công Đoàn, Đại diện thanh tra nhân dân.

Tại buổi công bố Quyết định, bà Nguyễn Thị Thanh Chung - Trưởng Đoàn đã đọc toàn văn Quyết định Thanh tra gồm quyền, nghĩa vụ của Đoàn Thanh tra và đối tượng được thanh tra, đồng thời thống nhất với đơn vị về Kế hoạch thanh tra, gồm các nội dung sau:

-   Việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách cấp.

-   Việc quản lý và sử dụng nguồn thu vận động trong dân.

-   Khoản nguồn thu khác.

-   Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở về tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ.

-   Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

-   Chế độ kế toán, thống kê.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5 đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của đơn vị và thống nhất kế hoạch thanh tra của Đoàn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, có thể xem xét việc liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.


Số lượt người xem: 2592    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA