SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
7
3
1
8
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2016 11:15:00 SA

Quận 11 tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân quận 11 về việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2016; Vừa qua, Phòng Tư Pháp quận đã tổ chức 2 lớp “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và khiếu nại, tố cáo” cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường.

Tại mỗi lớp, ông Nguyễn Phước – Trưởng Phòng Tư pháp quận đã tuyên truyền và phổ biến các nội dung: các quy định của Hiến pháp liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng; Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến các tội phạm về tham nhũng; Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quy định pháp luật về kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật Kiếu nại; Luật Tố cáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Các văn bản quy phạm pháp luật khác về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân thành phố và thực trạng tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng…


Số lượt người xem: 2602    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA