SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
6
7
7
1
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2016 11:10:00 SA

Quận 11 tích cực phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tích cực phòng chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 với các nội dung sau:

1.      Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm.

2.      Thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm, lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa bàn cơ sở.

3.      Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS; phòng, chống bạo lực giới trong phòng, chống mại dâm.

4.      Đề ra giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

5.      Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống mại dâm.

Với mục tiêu phòng ngừa, kiểm soát, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; đảm bảo quyền bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng một cách bền vững; đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm;

Kế hoạch trên đã được triển khai đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Công an quận, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân quận; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; Quận đoàn 11; Liên đoàn Lao động quận; Hội Cựu chiến binh quận; Trung tâm Văn hóa quận và Ủy ban nhân dân 16 phường cùng phối hợp thực hiện.

 


Số lượt người xem: 2453    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA