SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
5
7
2
2
Tin tức sự kiện 18 Tháng Sáu 2016 9:45:00 SA

Tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2016

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) 6 tháng năm 2016 ước thực hiện 2.532 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thương mại ước thực hiện 52.746 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp hoạt động các điểm kinh doanh thời vụ; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Bính Thân. Xây dựng Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu trên địa bàn quận. Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2016 trên địa bàn quận; Kế hoạch phối hợp điều tra, rà soát dữ liệu thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận năm 2016. Tiếp tục thực hiện rà soát danh sách tiểu thương thuộc diện giải tỏa, di dời vào chợ Bình Thới mới, trong đó tập trung công tác tuyên truyền, họp báo công khai phương án, tổ chức niêm yết phương án và danh sách tiểu thương thuộc diện di dời, sắp xếp. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020. Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2015 đối với các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Quận; công khai quyết toán ngân sách quận phường năm 2015.

2. Về ngân sách:

- Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 525 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán năm (525/919 tỷ đồng), tăng 30,2% so với cùng kỳ (525/403,3 tỷ đồng); trong đó, thu thuế công thương nghiệp là 290 tỷ đồng, đạt 56% so với dự toán năm (290/517 tỷ đồng).

- Thu ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 290 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang), đạt 51,5% dự toán năm (290/556,623 tỷ đồng), tăng 13,3% so với cùng kỳ (290/256 tỷ đồng).

- Chi ngân sách quận ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 là 255 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán năm (255/556,623 tỷ đồng) và tăng 3,6% so với cùng kỳ (255/246,2 tỷ đồng).


Số lượt người xem: 2744    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA