SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
4
9
7
5
Tin tức sự kiện 06 Tháng Sáu 2016 10:25:00 SA

Hoạt động hè năm 2016

Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 11 đã triển khai các nội dung về tổ chức hoạt động hè 2016, cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyn, giáo dục hc sinh v truyền thng lịch sử, đo đc li sng và tuyên truyền pháp lut:

Tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hóa, bảo tàng (đặc biệt lưu ý đối với những bảo tàng, di tích mới được khánh thành trên địa bàn thành phố); tổ chức các hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của dân tộc, địa phương, lồng ghép với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như: kỷ niệm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2016); 40 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/07/1976 – 02/07/2016); ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 05/06/1911; Ngày thương binh liệt sĩ 27/7... đặc biệt lưu ý tính an toàn và tiết kiệm, tự nguyện tham gia trong mọi hoạt động.

2. Tổ chức các hot đng vui chơi, gii trí, rèn luyện k năng, nâng cao sức khe, thể chất cho hc sinh:

Đơn v xây dựng kế hoch vtriển khai thực hiện có hiệu quTháng hành đng vì trẻ em năm 2016 với ch đ V cuộc sng an toàn, phòng chng tai nn thương tích cho trẻ em” nhằm to điu kiện tt nhất cho hc sinh, đoàn viên giáo viên tham gia các hot động hè. Các trưng Trung học cơ sở chọn chc sinh tiêu biu, xuất sc tham gia tri Rèn luyện Hè 2016”; Tăng cưng các hoạt đng ca câu lạc b đi nhóm trong trưng hc, phát huy nh sáng to các ni dung ca câu lạc bộ học thut tng qua các buổi sinh hot chuyên đề, ngoại ka. Tổ chức học văn hóa hè theo hướng dẫn 1518 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị góp phần xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn:

Tuyên truyền sâu rộng trong cha mẹ học sinh về việc thực hiện nghiêm túc việc đi nón bo hiểm cho con em t 6 tui trlên khi tham gia giao thông; đy mnh công tác tuyên truyền trong hc sinh chấp nh nghiêm chỉnh Luật Giao thông, đặc biệt l trong dp ngh hè; đồng thời kiên quyết xl nghiêm các trưng hp hc sinh vi phạm Lut Giao thông.

4. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, học sinh nghèo hiếu học

Các đơn v trưng hc thực hiện tt chương trình Sách trao tay, tặng ngay vé cng lần 9 hè 2016 do Sở Giáo dục v Đào to phi hp vi Công viên Văn hóa Đầm Sen t chc; t chc các hoạt đng sinh hot, ôn tp hè cho các em thiếu nhi v các hot động chăm lo cho trẻ em tại các mái m, nh mở, Trung tâm Bảo trợ xã hi, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích thành lp các nhóm học tp, đôi bn hc tp đ cùng kèm cặp, hưng dn, giúp đ các hc sinh có học lực yếu, kém; t chc các lớp bi dưng ngoi ng, tin hc, bi dưng kiến thc văn hóa cho thanh thiếu nhi, đẩy mnh xây dựng xã hi hc tp.

5. Tham gia các hoạt động tình nguyện:

Tham gia các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh đô thị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”; tổ chức các ngày tình nguyện “Chung tay xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp, nghĩa tình” gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; tăng cưng t chc các hoạt động b tr, duy t sinh hoạt c câu lc b, đi nhóm trong nh trưng để tăng cường việc vận động học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt hè; nhất là tăng cường tỉ lệ vận động học sinh, giáo viên trẻ tham gia Chiến dịch tình nguyện hè 2016.

6. Triển khai tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới:

Tổ chức các cuộc truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe của học sinh, giáo viên và các hoạt động truyền thông nhằm giáo dục cho học sinh ý thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước sạch; treo khẩu hiệu, băng rôn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày Môi trường thế giới.

7. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh:

Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước đến tận giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước trong các hoạt động và bản tin; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổ chức Đoàn – Đội trong việc giáo dục kỹ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh.


Số lượt người xem: 2432    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA