SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
5
3
9
Tin tức sự kiện 03 Tháng Sáu 2016 4:35:00 CH

Giảm sử dụng túi ni–lông trên địa bàn quận 11

Nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy tại các chợ truyền thống và các trường học trên địa bàn quận, thông qua việc xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt và hoàn thiện các tài liệu, công cụ hỗ trợ, tổ chức các hoạt động truyền thông tại chợ và trường học; Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn quận 11.

Nội dung thực hiện bao gồm: xây dựng lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt thông qua các lớp tập huấn do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức; cung cấp tài liệu hỗ trợ công tác tuyên truyền cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt tại các chợ, cán bộ, giáo viên của các trường; cung cấp cẩm nang tuyên truyền dành cho cán bộ, giáo viên, tiểu thương, và cung cấp cho 16 phường để triển khai các hoạt động truyền thông về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy tại các chợ, trường học trên địa bàn; triển khai các hoạt động truyền thông về kiểm soát ô nhiễm môi trường do túi ni-lông khó phân hủy tại chợ, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, vận động tiểu thương giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy; tiếp tục triển khai các hoạt động tại địa phương theo Chỉ thị số 23/2014/CT-UBND ngày 09/09/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng và thải bỏ túi ni-lông khó phân hủy tại chợ.

 


Số lượt người xem: 2372    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA