SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
5
1
6
3
Tin tức sự kiện 16 Tháng Ba 2016 10:05:00 SA

Kế hoạch khảo sát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo quận 11 giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo quận 11 giai đoạn 2016 - 2020, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn, khảo sát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cho lực lượng Tổ khảo sát và cộng tác viên của 15/16 phường. Theo kế hoạch, các phường đã và đang khẩn trương tiến hành thực hiện điều tra lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mục đích của việc khảo sát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo quận giai đoạn 2016 - 2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều để có điều kiện đánh giá, phân tích sâu về thực trạng nghèo của quận.

Từ đây, quận sẽ đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và về 5 chiều nghèo với các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và theo từng giai đoạn trên địa bàn quận, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nhu cầu xã hội cơ bản đang còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận. Ngoài ra, quận sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phường, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, hộ dân đang sinh sống trên địa bàn quận. Phạm vi khảo sát được thực hiện trên địa bàn dân cư của 15/16 phường. Riêng phường 6 đã thực hiện khảo sát thí điểm và sẽ thực hiện rà soát bổ sung, hoàn chỉnh danh sách để công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Việc triển khai tổ chức khảo sát phải đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo kế hoạch của quận.


Số lượt người xem: 2921    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA