SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
7
1
5
7
Tin tức sự kiện 02 Tháng Hai 2016 8:55:00 SA

UBND quận 11 ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016

Năm 2016, Ủy ban nhân dân quận 11 xác định mục tiêu cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc hàng năm của Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường; làm cơ sở chỉ đạo điều hành, góp phần hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của quận năm 2016. Vì vậy, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn quận. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm gồm:

- Công tác chỉ đạo - điều hành, cải cách hành chính.

- Cải cách thể chế.

- Cải cách thủ tục hành chính.

- Tổ chức bộ máy.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Cải cách hành chính công.

- Hiện đại hóa nền hành chính.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Trong đó, Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nội dung cải cách thể chế; nâng cao hiệu quả xây dựng văn bản, cải cách tư pháp; cải cách thủ tục hành chính, rà soát, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa chỉ đạo nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch truyền thông cải cách hành chính. Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.


Số lượt người xem: 2970    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA