SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
2
3
9
9
Tin tức sự kiện 27 Tháng Mười 2015 5:15:00 CH

Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Quận 11 năm 2015 – đợt 2

        Thực hiện Thông báo số 3899/TB-SNV ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan Hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 – Đợt 2, Ủy ban nhân dân Quận thông báo thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Quận 11 năm 2015 như sau:

         I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 người

- Khối quản lý nhà nước : 09 người

- Khối phường :  11 người

Để biết thêm chi tiết, các ứng viên dự tuyển xem Bảng nhu cầu tuyển dụng công chức (đính kèm theo Thông báo này hoặc xem trên trang thông tin điện tử của Quận 11 tại địa chỉ http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức:

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

b) Tuổi của người dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định.

c) Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

- Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học văn phòng; có trình độ B ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa).

- Người đăng ký dự tuyển vào ngạch cán sự phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học văn phòng; có trình độ A ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Hoa).

Lưu ý:

- Về trình độ công chức phường:

Trình độ công chức cần tuyển là Đại học. Chuyên ngành đào tạo liên quan nhiệm vụ và phù hợp với chức danh công chức cần tuyển theo quy định tại Khoản 3, Điều 3, Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về tiêu chuẩn công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B: TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên.

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A: TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm:

Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký thi tuyển (theo mẫu đính kèm, download trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 11 tại địa chỉ http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu đính kèm, download trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn hoặc trên Trang thông tin điện tử của Quận 11 tại địa chỉ http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn).

c) Bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao giấy khai sinh.

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức (nếu có).

f) Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

g) Ba phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin.

Hồ sơ được xếp theo thứ tự từ mục a đến mục g, được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24x32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2015, vị trí việc làm và phòng chuyên môn đăng ký dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại một vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 chỉ tiêu tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

- Đối với chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ, gồm:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với ngạch cán sự hoặc tương đương), bậc 2 (đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian chờ Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn việc quy đổi tương đương giữa trình độ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình độ Tin học theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông với trình độ ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc gia (A, B, C) và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL, TOEIC,… nên trước mắt hồ sơ dự thi công chức năm 2015 – Đợt 2 của thí sinh yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc tương đương (đối với ngạch cán sự), B hoặc tương đương (đối với ngạch chuyên viên) và chứng chỉ tin học văn phòng. Sau khi dự thi, nếu trúng tuyển, thí sinh phải hoàn thiện các yêu cầu tiêu chuẩn về đào tạo bồi dưỡng nêu trên.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:

1. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 6 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

3. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

IV. Các môn thi, hình thức thi và điều kiện miễn thi một số môn:

1. Các môn thi:

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm: môn Kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn Ngoại ngữ và môn Tin học văn phòng.

2. Hình thức thi:

a) Các bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính, bao gồm: môn nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học văn phòng. Thời gian của mỗi môn thi trắc nghiệm trên máy vi tính là 30 phút đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương và ngạch cán sự hoặc tương đương.

b) Các môn thi còn lại, bao gồm: bài thi môn Kiến thức chung và bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Điều kiện miễn thi một số môn:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật). Việc tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu biên nhận ký xác nhận của thí sinh và người thu nhận.

2. Địa điểm nhận hồ sơ :

Tại Phòng Nội vụ, Lầu 1 số 270 Bình Thới Phường 10 Quận 11.

          3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng… sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

(Thông báo đính kèm)

(Bảng nhu cầu)

(Mẫu lý lịch)

(Mẫu đơn)

(Mẫu biên nhận)

 


Số lượt người xem: 7839    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA