SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
8
0
2
Tin tức sự kiện 17 Tháng Chín 2015 10:50:00 SA

Thông báo về việc tập huấn nghiệp vụ công tác cho Ban điều hành khu phố và tổ dân phố

Theo Kế hoạch số 1187/KH-NV ngày 17/08/2015 của Phòng Nội vụ về tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác cho Ban điều hành khu phố và tổ dân phố; Ngày 15/09/2015, Phòng Nội vụ đã ban hành Thông báo số 1361/TB-NV triệu tập Ban điều hành khu phố và tổ dân phố thuộc Ủy ban nhân dân 16 phường đã đăng ký tham dự Lớp tập huấn này, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Mỗi lớp học 01 buổi, từ 18g30 đến 20g30, được tổ chức thành 02 lớp như sau:

- Lớp 1: Ngày 28/09/2015 (Thứ Hai), gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- Lớp 2: Ngày 29/09/2015 (Thứ Ba), gồm các phường 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 11, số 268 Bình Thới, phường 10, quận 11.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp ban hành thư mời và nhắc nhở, đôn đốc Ban điều hành khu phố, tổ dân phố có tên trong danh sách tham dự lớp học đầy đủ và theo đúng thời gian nêu trên.

Lưu ý:

- Khi đi nhớ mang theo thư mời để điểm danh và nhận kinh phí tham dự.

- Ủy ban nhân dân 16 phường cử cán bộ phụ trách theo dõi, điểm danh Ban điều hành khu phố và tổ dân phố của phường đi học đủ và đúng lớp học do Phòng Nội vụ đã bố trí. Đây là một trong những tiêu chí để xét thi đua cuối năm.


Số lượt người xem: 3493    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA