SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
3
3
8
2
Tin tức sự kiện 25 Tháng Tám 2015 10:40:00 SA

Hội nghị Tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg và Nghị định số 27/2014/NĐ-CP

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 20/01/2015 của Ủy ban nhân dân quận 11 về triển khai Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em và Kế hoạch số 21/KH-LĐTBXH ngày 17/04/2015 của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trên địa bàn quận;

Vừa qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức buổi tập huấn triển khai Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND-TTg ngày 30/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em và Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Tăng Minh - Phó Ban Tuyên giáo cùng đồng chí Hoàng Thị Bạch Cúc - Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận. Buổi tập huấn đã thu hút 127 người tham dự gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cán bộ Lao động Thương binh & Xã hội và cán bộ chuyên trách trẻ em phường, thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em phường, Trưởng Ban Điều hành các khu phố.


Số lượt người xem: 2775    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA