SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
2
6
8
2
Tin tức sự kiện 12 Tháng Chín 2015 10:20:00 SA

Tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2015

1. Về kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước 9 tháng đạt 6.721 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước 9 tháng đạt 69.204 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội năm 2015; báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển Thương mại – Dịch vụ – Tiểu thủ công nghiệp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đã hoàn chỉnh trình thành phố xem xét thông qua phương án di dời và sắp xếp tiểu thương chợ Bình Thới và kế hoạch sắp xếp, tái bố trí tiểu thương chợ Bình Thới. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp hoạt động các điểm kinh doanh thời vụ; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định thị trường. Duy trì thường xuyên Đoàn kiểm tra liên ngành về giá của quận và phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại các điểm bán bình ổn giá trên địa bàn.           

2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng năm 2015 là 610 tỉ đồng, đạt 79,6% dự toán năm (610/766 tỉ đồng) và bằng 107,4% so cùng kỳ (610/568,2 tỉ đồng). Trong đó, thu thuế công thương nghiệp là 350 tỉ đồng, đạt 73,7% dự toán năm (350/475 tỉ đồng) và bằng 103,1% so cùng kỳ (350/339,4 tỉ đồng). Thu ngân sách quận thực hiện 9 tháng năm 2015 là 420 tỉ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 78,8% dự toán năm (420/532,8 tỉ đồng) và bằng 109% so cùng kỳ (420/385,4 tỉ đồng). Trong đó, thu thuế công thương nghiệp là 96 tỉ đồng, đạt 78,4% dự toán năm (96/122,5 tỉ đồng) và bằng 102,4% so cùng kỳ (96/93,8 tỉ đồng), thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 303,8 tỉ đồng.

Công tác điều hành ngân sách quận đảm bảo kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị, các khoản chi lương, phụ cấp và chăm lo kịp thời cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận. Hoàn tất báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách quận năm 2014, thực hiện công khai dự toán thu – chi ngân sách quận năm 2015 và công khai quyết toán ngân sách quận, phường năm 2014; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu – chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016. Tổng hợp dự toán thu chi ngân sách quận năm 2016.


Số lượt người xem: 3676    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA