SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
7
4
2
7
Tin tức sự kiện 19 Tháng Tám 2015 10:05:00 SA

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (Đợt 2)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân quận 11 đã ban hành Công văn số 1180/NV về đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (đợt 2). Theo đó, căn cứ vào số lượng biên chế được giao, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường (gọi tắt là cơ quan) xác định chỉ tiêu cần tuyển theo nghiệp vụ chuyên ngành của vị trí việc làm thuộc mỗi bộ phận của cơ quan và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Các nhóm chuyên ngành :

Trên cơ sở yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm, các cơ quan đăng ký nhu cầu theo 6 nhóm chuyên ngành như sau:

- Nhóm 1: Khối Nội chính gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Thanh tra, Nội vụ, Thi đua – Khen thưởng, Tôn giáo, Văn thư – Lưu trữ, Tư pháp, Văn phòng, Thống kê, Phòng và chống tham nhũng.

- Nhóm 2: Khối Văn xã gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Lao động Thương binh & Xã hội.

- Nhóm 3: Khối Đô thị gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Giao thông vận tải, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường.

- Nhóm 4: Khối Kinh tế gồm các công việc liên quan đến lĩnh vực: Kế hoạch, Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Nhóm 5: Các công việc liên quan đến chuyên ngành Kế toán.

- Nhóm 6: Các công việc liên quan đến chuyên ngành Công nghệ thông tin.

2. Khối cơ quan quản lý nhà nước: (theo mẫu số 1)

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo từng cơ quan. Tùy theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển mà mỗi cơ quan có thể đăng ký một hoặc nhiều nhóm chuyên ngành khác nhau.

3. Khối phường, xã, thị trấn: (theo mẫu số 2)

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo các chức danh công chức chuyên môn của từng phường, xã, thị trấn.

Lưu ý chung:

- Các cơ quan chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế nghỉ hưu tính đến hết ngày 31/12/2015, 50% còn lại trừ vào chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

- Trình độ chuyên môn và chuyên ngành cần tuyển phải phù hợp với yêu cầu của từng vị trí việc làm của từng cơ quan (các cơ quan cần ghi chính xác ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển theo văn bằng đào tạo).

- Nêu rõ số lượng biên chế được giao, số biên chế hiện có của từng cơ quan, vị trí việc làm cần tuyển dụng, yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí cần tuyển dụng và nhóm chuyên ngành.

- Tên vị trí việc làm cần tuyển dụng (ghi tại cột 6) của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện ghi đúng như trong Đề án Vị trí việc làm.

- Cột số 2: Đăng ký theo thứ tự phòng ban (đối với khối quản lý nhà nước) hoặc phường, trong mỗi phòng ban có các vị trí cần tuyển theo nhóm chuyên ngành.

Thủ trưởng các cơ quan căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao khẩn trương đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức hành chính năm 2015 (đợt 2) theo mẫu và gửi về Phòng Nội vụ (kèm theo file) trước ngày 24/08/2015. Quá thời hạn nêu trên, coi như cơ quan không có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (đợt 2). Phòng Nội vụ sẽ không tổng hợp đối với các trường hợp đăng ký trễ hạn theo quy định (kể cả trường hợp đã gửi file đăng ký trước, nhưng không có công văn chính thức của đơn vị).


Số lượt người xem: 4834    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA