SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
3
8
7
9
Tin tức sự kiện 13 Tháng Tám 2015 9:35:00 SA

Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác Gia đình

Thực hiện Quyết định 3373/QĐ-UBND ngày 09/07/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác Gia đình các cấp đến năm 2020;

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 16 phường xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công tác Gia đình năm 2015, gồm các nội dung:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác Gia đình cấp quận – phường;

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình;

- Tập huấn, tăng cường cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền tại cơ sở.

Đề án nhằm duy trì, mở rộng đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác Gia đình cấp quận – phường; duy trì đội ngũ cán bộ theo dõi công tác Gia đình, xây dựng và hoàn thiện lực lượng tình nguyện viên và mạng lưới cộng tác viên cơ sở; định hướng đào tạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác Gia đình cấp quận và phường.


Số lượt người xem: 3653    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA