SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
1
9
8
7
Tin tức sự kiện 25 Tháng Bảy 2015 10:25:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 7 năm 2015

1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá thực tế) ước thực hiện tháng 7 là 840,7 tỷ đồng, ước giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 7 tháng là 4.626,8 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ ước thực hiện tháng 7 là 6.853,7 tỷ đồng, ước doanh thu toàn ngành thương mại dịch vụ 7 tháng là 46.533,4 tỷ đồng, tăng 28,89% so với cùng kỳ. Đã ban hành chính thức các kế hoạch, phương án có liên quan đến công tác giải tỏa, di dời tái bố trí chợ Bình Thới.

2. Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện tháng 7 là 62,5 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 465 tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán năm (465/711 tỷ đồng). Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 7 là 68,5 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 300 tỷ đồng, đạt 59,7% so với dự toán (300/502,9 tỷ đồng). Chi ngân sách quận: ước thực hiện tháng 7 là 39,8 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng là 240 tỷ đồng, đạt 47,7% so với dự toán năm (240/502,9 tỷ đồng). Lập dự toán thu chi ngân sách năm 2016 gửi Sở Tài chính.


Số lượt người xem: 3514    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA