SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
4
3
4
2
4
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2015 9:55:00 SA

Quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Vừa qua, tại Hội trường Công an quận 11, Quận ủy quận 11 đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Mai Văn Luông – Trưởng Phòng Dân vận Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đến dự và là báo cáo viên Hội nghị.

Đến tham dự Hội nghị gồm có Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ quận; Trưởng các Ban Đảng; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; Bí thư, Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở.

Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, công chức, viên chức về phát huy quyền làm chủ trong cơ quan đơn vị và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 

Ông Mai Văn Luông báo cáo Nghị định 04/2015/NĐ-CP tại Hội nghị.


Số lượt người xem: 3757    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA