SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
2
9
4
8
5
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2015 9:40:00 SA

Kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-PCLB ngày 16/01/2015 của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015; Ủy ban nhân dân quận 11 đã tiến hành xây dựng các phương án, kế hoạch, đề ra các giải pháp phù hợp, kịp thời thông qua việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng chống, lụt bão trên địa bàn quận.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận đã triển khai kế hoạch đến các Ban ngành, đoàn thể trong quận và Ủy ban nhân dân 16 phường. Theo đó, yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường củng cố lực lượng, vật tư, phương tiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời triển khai đến từng khu phố, tổ dân phố và nhân dân để chuẩn bị chu đáo cho mùa mưa bão đang đến. Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt, có báo cáo đột xuất kịp thời, có những chuẩn bị phòng chống thiên tai khá tốt tại địa phương. Cùng với sự quan tâm tích cực và chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng” trong phòng ngừa ứng phó đã góp phần làm giảm thiểu thiệt hại thiên tai, tổ chức khắc phục sự cố do ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như:

1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra các công trình cao tầng, nhắc nhở các chủ đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn quận, kiểm tra các cột thu lôi, các pano, biển quảng cáo… nhằm đảm bảo an toàn khi mùa mưa, bão sắp đến.

2. Thực hiện bàn giao số dư của Quỹ phòng, chống lụt, bão quận về Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố tính đến thời điểm Quyết định 2525/QĐ-UBND ngày 28/05/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố có hiệu lực; đôn đốc các phường thực hiện tốt việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trong dân và trong doanh nghiệp; rà soát, bảo quản, trang bị các trang thiết bị phòng, chống lụt, bão tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường.

3. Ủy ban nhân dân các phường rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống và ứng phó với thiên tai, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

4. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2015.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang web của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để nắm tin tức và cung cấp cho Bản tin quận phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến người dân.

6. Tổ chức trực ban định kỳ, đột xuất trong trường hợp có thiên tai, thời tiết nguy hiểm để kịp thời thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.


Số lượt người xem: 3455    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA