SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
0
7
5
5
Tin tức sự kiện 20 Tháng Tư 2015 10:15:00 SA

Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014

Ngày 17/04/2015, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ủy ban nhân dân quận 11 đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2014. Đến tham dự Hội nghị có ông Dương Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11; thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng quận và đại diện Ban Thi đua khen thưởng thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận; đại diện các ban ngành đoàn thể quận, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn quận.

Hội nghị đã thể hiện những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của quận 11 thông qua đoạn phim tư liệu sinh động. Ngoài việc nghe báo cáo tóm tắt kết quả Phong trào thi đua yêu nước và nhân điển hình tiên tiến quận 11 giai đoạn 2010 – 2014, các thành viên tham dự hội nghị còn được giao lưu với các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã biểu dương thành tích của các ngành, các cấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và tuyên dương 41 tập thể, 137 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2014.

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước từ quận đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực, nhất là sự chuyển biến trong công tác đổi mới nội dung, phương thức tổ chức. Công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trọng yếu của quận. Công tác khen thưởng thể hiện sự tôn vinh, ghi nhận công lao, đóng góp của các tập thể, cá nhân. Nhất là việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong hoạt động sản xuất, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… đã kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lập thành tích trong mọi lĩnh vực đời sống văn hóa xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và góp phần xây dựng, phát triển địa phương. Việc triển khai và đăng ký thực hiện công trình thi đua hàng năm là một trong những nội dung chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận. Các công trình thi đua cấp quận và cơ sở đều đã cơ bản hoàn thành, nổi bật như công trình:

+ Thực hiện cải cách hành chính với khâu đột phá trong lĩnh vực nhà đất theo phương châm “3 không”: không gây phiền hà, không trễ hẹn, không yêu cầu bổ túc hồ sơ quá 1 lần và đảm bảo trả hồ sơ đúng hẹn trên 90%. Kết quả: đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, sở hữu đất ở cho 10.546 hồ sơ (đạt 99,6% trên tổng số hộ đủ điều kiện và có nhu cầu); 100% hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng được giải quyết đúng thời hạn; hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân trên địa bàn quận được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

+ Hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) trước thời hạn 2 năm; và hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 trước thời hạn 1 năm; 100% hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách có mức thu nhập trên chuẩn cận nghèo (thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở lên).

+ Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình xây dựng mới trường Tiểu học khu vực trường đua Phú Thọ; công trình cải tạo, nâng cấp Bệnh viện quận đảm bảo đúng tiến độ.

+ Một số công trình, mô hình thiết thực, tiêu biểu như: mô hình “vận động nhân dân tháo dỡ hàng hiên, mái hiên, tự tháo dỡ diện tích lấn chiếm hẻm” để mở rộng các tuyến hẻm; mô hình “xây dựng và sửa chữa nhà tình thương”; công trình “nâng cao tay nghề tham gia các hội thi quốc tế về nghề bánh” (Doanh nghiệp tư nhân bánh kẹo Á châu); công trình “cam kết thực hiện đầy đủ hợp đồng trách nhiệm với người lao động” (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Hương); công trình “đẩy mạnh việc đầu tư máy móc và chăm lo tốt cho nhân viên” (Hợp tác xã xe Du lịch vận tải – Thi công cơ giới Hiệp Phát); công trình “tư vấn miễn phí cho dân nghèo và đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư” (Hội Luật gia); công trình “nghĩa tình đồng đội, chăm lo tốt cho hội viên gặp khó khăn, đau ốm” (Hội Cựu Thanh niên Xung phong)… đã tạo khí thế thi đua lập thành tích sôi nổi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách của quận hàng năm, cũng như các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra.

Nhằm tiếp tục phát huy thành quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2019 với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, các Cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; cụ thể hóa trong các  chương trình, kế hoạch… từ đó triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với thực hiện mục tiêu tổng quát là tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch theo cơ cấu thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện nâng cấp phát triển và chỉnh trang đô thị, trọng tâm là đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các dự án xây dựng các khu vui chơi dành cho thanh thiếu niên kết hợp công viên cây xanh, chương trình phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, y tế; chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ; các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi đơn vị, của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, của từng chiến sĩ, từng người dân trên địa bàn quận, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận nhà. Các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phải xem công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào thường xuyên liên tục, tự giác, tạo ra được động lực thực sự và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Ba là, phong trào thi đua phải lan tỏa bằng hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; phải quan tâm phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, cùng học tập lẫn nhau; tạo bước chuyển biến mới về chất trong phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, bền vững, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị; không chạy theo bề nổi, mang tính hình thức mà phải đi vào chiều sâu.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng, bảo đảm cho khen thưởng có tác dụng thực sự và cho thi đua có ý nghĩa thiết thực. Công tác khen thưởng phải thực sự nghiêm túc, đánh giá đúng thành tích, không cảm tình, nể nang và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực. Phương thức xét khen thưởng phải dân chủ, công khai, được mọi người thừa nhận, có sức cảm hoá, giáo dục mọi người, tránh khen thưởng tràn lan.

Trong thời gian tới, mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong quận cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua, hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động, nỗ lực chung tay góp sức, huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng của quận nhà.


Số lượt người xem: 3809    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA