SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
9
6
9
Tin tức sự kiện 09 Tháng Tư 2015 9:15:00 SA

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 27/03/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 1596/UBND-VX về việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định:

1/ Đối tượng được cấp Bảo hiểm y tế:

- Trẻ em dưới 6 tuổi, là công dân Việt Nam, cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh và chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

- Trẻ em dưới 6 tuổi, là công dân Việt Nam, từ địa phương khác chuyển đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Thời hạn ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế:

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh: Thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị từ khi trẻ được sinh ra cho đến khi đủ 72 tháng tuổi.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi từ địa phương khác chuyển đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh: Thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày trẻ chuyển đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh đến khi đủ 72 tháng tuổi.

- Trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ Bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

3/ Đóng và truy đóng bảo hiểm y tế:

a/ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế:

- Trẻ em dưới 6 tuổi cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện đóng bảo hiểm y tế từ lúc trẻ được sinh ra cho đến khi đủ 72 tháng tuổi.

- Trẻ em dưới 6 tuổi từ địa phương khác chuyển đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện đóng bảo hiểm y tế từ ngày chuyển đến cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi đủ 72 tháng tuổi. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm cung cấp bản sao Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú làm cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội thu đóng bảo hiểm y tế.

- Việc truy đóng bảo hiểm y tế được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

- Trường hợp trẻ em đã đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, nếu có phát sinh chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn dưới 72 tháng tuổi hoặc trước ngày 30 tháng 9 của năm đủ 6 tuổi, cung cấp chứng từ khám bệnh, chữa bệnh kèm Giấy khai sinh của trẻ để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí.

b/ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi đi khám bệnh, chữa bệnh bằng giấy khai sinh, giấy chứng sinh: Cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ danh sách trẻ em đã được khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở y tế chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ thì chuyển danh sách và giấy khai sinh, giấy chứng sinh đến Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để làm thủ tục cấp thẻ Bảo hiểm y tế và đóng bảo hiểm y tế như điểm a nêu trên.

Thực hiện công văn 1596/UBND-VX của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận 11 đã tổ chức triển khai và ban hành Công văn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện nghiêm những quy định của Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu.


Số lượt người xem: 3768    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA