SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
4
8
2
Tin tức sự kiện 06 Tháng Ba 2015 9:25:00 SA

Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận đã diễn ra Hội nghị triển khai và tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Hội nghị có tổng cộng 151 người tham dự, thành phần tham dự chủ yếu là thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc quận cùng với các công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật cũng như các tổ chức hành nghề Luật trên địa bàn quận.

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) có tổng cộng 712 điều, được bố cục thành 6 phần, 26 chương. Dự thảo Bộ luật lần này giữ nguyên 265 điều, sửa đổi 298 điều, bổ sung 174 điều, bãi bỏ 147 điều so với năm 2005. Bộ luật Dân sự quy định về những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các quan hệ khác hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia quan hệ. Trong đó, Hội nghị tập trung lấy ý kiến vào 10 vấn đề trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 ban hành đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là: trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân, về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức, về bảo vệ người thứ ba trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu, về hình thức sở hữu, về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác, về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi, về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, về thời hiệu. 

Việc triển khai và tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường tính dân chủ trong hoạt động lập pháp thông qua việc lấy ý kiến nhân dân đối với một trong những văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng thường xuyên và rộng rãi trong đời sống nhân dân là Bộ luật Dân sự, tạo sự đồng thuận của nhân dân và các cấp, các ngành trong việc cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Có tổng cộng 12 ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị. Ngoài ra, Phòng Tư pháp quận cũng nhận được thêm 7 ý kiến góp ý bằng bản giấy góp ý, Trang thông tin điện tử và các hình thức khác nhằm góp phần hoàn thiện cho Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi vừa được triển khai. Việc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ một quy định nào của Bộ luật hiện hành cũng cần được cân nhắc thận trọng và thuyết minh cụ thể lý do của việc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ, làm cơ sở cho Quốc hội xem xét, quyết định.

 

 

 

 


Số lượt người xem: 3099    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA