SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
8
0
4
9
Tin tức sự kiện 27 Tháng Ba 2015 9:10:00 SA

Quận 11 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận quận 11 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2014 - 2015; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn quận, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng và các giải pháp tiếp tục giúp các hộ cận nghèo từng bước cải thiện và nâng dần điều kiện sống, mức sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo;

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, Ủy ban nhân dân quận 11 đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá và công bố quận 11 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2014 - 2015. Dịp này, Ban tổ chức Hội nghị đã giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu trong Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 11, Ủy ban nhân dân phường 3, Ủy ban nhân dân phường 9, Tổ tự quản giảm nghèo Khu phố 5 – phường 5, hộ Phan Văn Bê – phường 14… Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận 11 cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc có những đóng góp thiết thực, góp phần cùng quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2014 – 2015.

 


Số lượt người xem: 3532    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA